Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
10:07
9850 de37 500

Zoń bericht zou iedere gemeenteraad moeten ontvangen …

Betreft: burgeradvies regionale beleidsnotitie Wetwijziging maatregelen WWB(tegenprestatie)

.

Tegenprestatie.

Er zijn vele vormen van onbetaalde arbeid mogelijk. Denk aan vrijwilligerswerk, proefplaatsingen, participatieplaatsen, of het simpelweg verrichten van een vriendendienst

Volgens Wikipedia gelden de volgende definitie voor arbeid:

Onbetaald werk voor derden waarbij geen sprake is van dwang wordt vrijwilligerswerk genoemd. 

Onbetaald werk voor derden waarbij wel sprake is van dwang wordt slavernij of dwangarbeid genoemd. 

Invoeren van de verplichte tegenprestatie heeft meer negatieve gevolgen dan dat er voor inkomenszoekende voordeel kan worden behaald.

Het zou dan ook verstandig zijn van het college om gebruik te maken van de wettelijk vastgestelde 

beleidsruimte en af te zien van invoering van de verplichte tegenprestatie. Het college zou ook voor een win-win situatie kunnen gaan , waarbij het uitgangspunt is dat de inkomenszoekende alle ruimte krijgt om naar vermogen te participeren en voor de geleverde inspanning beloond wordt met als uitgangspunt dat de uitkering op termijn kan worden opgeschort.

Zo zijn er gemeenten die in haar beleidsregels hebben opgenomen dat er niet meer dan 16 uur aan werkzaamheden wordt verricht gedurende 15 weken per jaar.

Veel gelezen opmerking is dat de inkomenszoekende in z’n tegenprestatie de kans op re-integratie in het arbeidsproces vergroot, dit is echter een onjuiste constatering en vaak een wens gedachte, er zijn bij mij geen onderzoeken bekend die deze gedachte ondersteunen.

Wanneer is er dan wel sprake van een tegenprestatie? Als het onbeloonde activiteiten zijn?

De vraag reist hierbij: welk belang heeft een inkomenszoekende om mee te werken aan deze moderne vorm van slavernij en onderdrukking.

Er mag geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt. Dit pleit er dan ook voor om terughoudend te zijn om onbeperkt gratis “vrijwilligers” los te laten op de arbeidsmarkt.

Ook bij Social return dient men terug houdend op te treden, eventuele negatieve gevolgen zoals verdringing op de arbeidsmarkt moeten van te voren goed worden onderzocht. Tijdens een recente uitzending van Altijd Wat Monitor werd dit pijnlijk duidelijk. Gemeenten stellen regelmatig de eis in aanbestedingen om mensen uit de bijstandskaartenbak van de gemeente in dienst te nemen. In de uitzending werd duidelijk dat het zittend personeel er aan de andere kant weer uitrolt. Draaideurbeleid waar niemand bij gebaat is.

Werkzaam heden dienen nuttig te zijn voor een buurt, een wijk, voor de gemeente als geheel of voor de ontwikkeling van de bijstandsgerechtigde zelf. Kortom: investeer in de bijstandsgerechtigde op een dusdanige manier dat deze daar bij gebaat is. Als dit betekent dat iemand beter af is door buiten de gemeentegrenzen ervaring op te doen, maak dit dan ook echt mogelijk en zorg voor een vergoeding van de gehele reiskosten. 

Veel inkomenszoekende hebben geen geld om dit zelf te betalen.

En laat mensen geen nutteloos werk doen wat niet bijdraagt aan hun persoonlijke groei. 

Het initiatief tot het vinden van een tegenprestatie kan zowel van de inkomenszoekende als van de gemeente uitgaan. Neem het huidige vrijwilligerswerk en andere activiteiten daarom mee als tegenprestatie. Dit is op dit moment helaas niet altijd de praktijk. Er wordt aan mensen verteld dat het vrijwilligerswerk dat ze zelf hebben gevonden niet meetelt als verplichte tegenprestatie.

Er zijn al meerdere partijen in Doesburg die geen dwang bij tegenprestatie willen.

Zie hiervoor op Doesburgdirect:

http://www.doesburgdirect.nl/pvda-doesburg-wil-geen…/

Frans van der Krul

PvdA Doesburg wil geen dwang bij tegenprestatie - DoesburgDirect.nl

Als het aan de PvdA ligt wordt niet iedereen in…

DOESBURGDIRECT.NL

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl