Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2014

12:35
8618 624a

August 23 2014

19:32
2843 3474

fastcompany:

Yeah. We know. To get to great ideas, you have to create a culture that values them.

But you can have the best culture in the world and your people aren’t going to spontaneously combust into fireballs of Da Vinci-level inspiration. You’ve got to work at it.

And, frankly, much of that work isn’t terribly difficult, although some of it is counterintuitive. If you’re ready to harness the power of great ideas in your organization, try these tips.

Read More>

August 20 2014

15:18
8771 81bf 500

holstee:

This is your life! #bravery #mindfulmatter #quote #inspiration / taken with Instagram http://ift.tt/1tlzRJZ

August 19 2014

18:08

Brief van de anonieme uitkeringsgerechtigde #zaplog

Ik zou het graag eens willen hebben over wat mijn aandeel is, oftewel hoe ik “participeer” in onze maatschappij.
Want ik mag dan wel arbeidsongeschikt zijn, of een ‘opvreter’ in sommige kringen, ik beschouw mijzelf toch als een waardevol persoon in mijn omgeving. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn demente omaatje talloze keren gewassen wanneer ze van onder tot boven onder de ontlasting zat en het zorgpersoneel te druk was met andere dingen. Ik ben haar bijna dagelijks persoonlijk te eten komen geven omdat ze dat zelf niet meer kon (en het personeel te druk was met andere dingen). Drie jaar lang met de tram op en neer, van mijn minimum inkomen.
Ik heb de andere bewoners die nooit bezoek kregen mee uit wandelen genomen, knuffelsessies met m’n hond gehouden, liedjes met ze gezongen… Ik heb met succes klacht brieven geschreven naar de Inspectie voor de gezondheidszorg wegens de misstanden die daar plaatsvonden.

11:13
9623 bf1f 500

burgerhuisnieuws:

Ook werklozen gaan gave dingen doen…

Op Burgerhuis2014 verzamelen we dagelijks lezenswaardige zaken die betrekking hebben op wat er om ons heen gaande is, wat ons mogelijkerwijs te wachten staat en wat je zelf kunt ondernemen om er je voordeel mee te doen. Ogenschijnlijk  een vreemde mix van bureaucratische verbazing, micro bedrijvigheid, leuke en mogelijk inspirerende fotos, ervaringen van vreemden, sociale uitdagingen en meer…

Als je een uitkering hebt lijken dit soort interessante kansen verder weg dan ooit, immers er is altijd weer die stoorzender van de gemeente die je dwars zit en er is geen geld.dus kom je op je eentje niet verder dan dromen. Het idee achter het burgerhuis is namens en met alle werklozen een einde te maken aan de vermeende macht dwangbuis consulenten die een goed inkomen verdienen aan onze werkloosheid. 

Dat het ook anders kan wordt tot nu toe maar door weinig mensen bewezen. Het is mogelijk om alle gemeentelijke negativiteit te negeren en gewoon wel gave dingen te gaan doen. Een prachtig voorbeeld is Tanja van tÉethuis in Groningen die gewoon aan de slag is gegaan en zoveel mogelijk reclame maakt voor het thuisrestaurant. Dat is een van de peilers van succes, immers hoe meer fans je hebt, hoe lastiger het voor de raamstaarders wordt je dwars te zitten. De informatieplicht is deels een spook fenomeen, bedoeld om je angst in te boezemen, immers angstige mensen zijn makkelijk te onderdrukken. 

09:46
De sociale diensten zijn te veel gericht op het uitdelen van sancties, alsof mensen die bijstand nodig hebben ‘hufters, losers en fraudeurs’ zijn. Er heerst wantrouwen tegenover mensen die het echt nodig hebben. Dat constateert de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. De vraag is of sociale diensten niet doorslaan naar de andere kant van het sociale spectrum.
'Cultuur bij sociale diensten harder' | Binnenland | Telegraaf.nl

August 14 2014

12:48
0734 76e0 500

holstee:

If you’re looking for change, don’t wait. Be brave. #mindfulmatter #bravery #quote #inspiration / taken with Instagram http://ift.tt/1sZ1isV

12:45
0735 e2bc 500

The Hälssen & Lyon Tea Calendar by Kolle Rebbe, Hamburg

The Hälssen & Lyon tea calendar is the first calendar in the world to feature calendar days made from tea leaves. Finely flavoured and pressed until wafer-thin, the 365 calendar days can be individually detached and brewed directly in the cup with hot water. The tea calendar was sent exclusively to selected business partners.

CJWHO:  facebook  |  twitter  |  pinterest  |  subscribe

12:44
0736 303f 500

condenasttraveler:

Harmony Café in Harmony, CA — an unincorporated community. Population: 18.
Photo by this week’s featured photographer, @iartu_jennifer. #california #harmonycafe #tasteintravel (at Harmony, CA)

12:42
0737 f9dd
12:40
0738 813d 500

bysaber:

Chilled coconut water + fresh chopped kiwifruit + sliced orange! The real vitamin water to keep skin refreshed & body hydrated.

August 11 2014

21:15

Burgerhuis 2014

viaburgerhuis:

image

Op onze facebook pagina Burgerhuis 2014 vind je dagelijks inspirerende artikelen en dialogen als gevolg ervan. 

19:31
9456 6999 500

guardian:

Working on the fringes of the law, rebel architects are trying to improve people’s lives in tough areas. From floating homes to disaster-proof houses and bamboo domes, meet the men and women building for their communities.

The structure above is being built in the waterside slum of Makoko, Nigeria. It’s floating school, designed by Kunlé Adeyemi to address the difficulty of building on unstable marshland.

Rebel architects: building a better world - read more

19:26
9457 6c47 500

good:

What a Tool

Could industrial automation actually be good for American workers?

August 10 2014

09:19
5781 9981 500

beautifulpicturesofhealthyfood:

Rainbow fruit kabobs with creamy yogurt peanut butter dip…RECIPE

09:18
5782 2091 500

boatporn:

sailingismore:

Painting by Hrissa Delaporta

http://www.delaporta.com/

Funky chines.

August 04 2014

08:16
Als werkloze doe je het hoe dan ook verkeerd. Je cv is te saai. Je sollicitatiebrief springt er niet uit. Je bent te oud of te jong. Je hebt geen ervaring. Je bent ongeschoold. Je opleiding sluit niet aan. Je zoekt naar de verkeerde banen in de verkeerde sectoren. Je woont op de verkeerde plek. Je netwerkt niet genoeg. Je leeft ook nog eens op andermans kosten. Kortom, jij als werkloze moet beter je best doen! Kom van die bank af en ga werken als tegenprestatie voor je uitkering. Zeggen ze.
Jij als werkloze… | Fundament

August 01 2014

20:19
9436 2d1d 500

webhat:

@webhat:

_DSC7426 4 f cc by ChanHawkins
more like this…
20:18

Blendle in een nieuw jasje

blendle:

Door Jesse - Frontend developer

We proberen Blendle elke week een beetje leuker te maken. Vanaf nu gaan we elke week opschrijven wat we uitgespookt hebben, voor wie het leuk vindt.

Nieuwe reader
We hadden al belachelijk veel tijd en geld gestoken in onze artikelweergave (bijvoorbeeld door…

20:14

http://blog.anthropologie.com/post/93510366082

anthropologie:

image

Instagram: Show Us Your Sips

Every Friday, at precisely Cocktail O’Clock, we invite you to share the tipple… >


Instagram: Show Us Your Sips

Every Friday, at precisely Cocktail O’Clock, we invite you to share the tipple in our tumbler. But this month, we’re shaking things up:…

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl