Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

10:58
9173 3b76 500

rusttee:

Restaurant  Bar  Brooklyn  N.Y

10:56
9174 3d0e 500

m-ban:

寒の内。

Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
10:56
9176 78af 500

January 14 2015

10:45

Kun jij iets anders verzinnen voor krimpregio? #help

weblog-olafmolenaar:

image

Volgende week is de 1e denktank Achterhoek sessie op het kantoor van Ulft2020. De centrale vraag is volgende week:

“Hoe kunnen we het beeld van de Achterhoek positiever neerzetten in de wereld?” Nog concreter:
"Kunnen we wat anders verzinnen voor het woord krimpregio?"

Negatieve lading

December 16 2014

13:21
We maken de Genesis mee van een derde wereld
We maken de Genesis mee van een derde wereld, naast de al bestaande bestuurlijke wereld en de echte, alledaagse wereld komt de gedroomde wereld van ondernemende burgers of sociaal ondernemers op (Specht en Sterk, 2014). Die gedroomde wereld gaat niet alleen over idealen, maar ook over beter, innovatiever, spannender, goedkoper en minder bureaucratisch. Ongetwijfeld zal de werkelijkheid weerbarstiger en minder romantisch zijn dan de droom en zullen zich de komende jaren heftige spanningen en tegenstellingen voordoen. Ook is de kans groot dat er een groep mensen die zelfredzaam noch samen redzaam is, moet afhaken. Voor hen is een nieuwe vorm van solidariteit nodig om te voorkomen dat ze helemaal buiten de boot vallen. In het organiseren van die nieuwe vormen van solidariteit is een cruciale rol voor de overheid weggelegd. Samenleving 3.0 wordt niet per se beter of mooier, maar wel beter toegerust voor de eisen die de nieuwe tijd stelt. We komen op een hoger complexiteitsniveau en op een hoger niveau in de evolutie. Er is geen weg terug, ook daarom heeft het weinig zin om de beweging van onderop te problematiseren of stigmatiseren. Het is veel zinniger om het als een uitdaging te zien voor de democratie, zowel op landelijk als lokaal niveau.
Nederland kantelt ondanks of dankzij de scepsis

December 14 2014

10:48

November 28 2014

20:09
9899 0b7f 500

November 23 2014

21:50
5000 c681 500

November 06 2014

22:13

November 02 2014

09:44

November 01 2014

23:07

October 29 2014

00:26
3039 eb36 500

October 28 2014

17:20
3501 713f 500

October 27 2014

19:28
4064 195f
19:27
4065 c111 500

October 23 2014

10:07
9850 de37 500

October 20 2014

21:19

September 25 2014

19:52
5368 4b70

September 10 2014

15:28
09:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...